English German
Neways

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden:

Henk Scheepers (1949), voorzitter
De heer H.P.N. Scheepers werd in 2012 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Neways en werd in april 2015 tot voorzitter benoemd. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij onder meer DAF Trucks en ASML. Zijn uitgebreide expertise op voor Neways relevante markten wordt als grote waarde voor de Raad van Commissarissen en de vennootschap beschouwd. 
De heer Scheepers is lid van de Raad van Advies Brainport Industries en van Diemer en Ramaekers, voorzitter van High Tech NL en voorzitter van de Supervisory Board Solliance.

René Penning de Vries (1954)
De heer R.G.M. Penning de Vries werd in 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Neways. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij Philips en NXP. Hij heeft een uitgebreide management expertise op het gebied van innovatie en R&D en heeft ruime kennis en ervaring in de semiconductormarkt. De heer Penning de Vries is lid van de Adviesraad van het Holst Instituut, voorzitter van de stichting Health Valley en boegbeeld van het ICT Topteam (Economische Zaken). Verder is hij Commissaris van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 

Peter van Bommel (1957)
De heer P.A.M. van Bommel werd in 2015 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van Bommel is CFO en lid van de Raad van Bestuur van ASMI. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van KPN en een non-executive director van ASM-PT (Hong Kong). Hij heeft eerder CFO functies bekleed bij o.a. NXP en bij verschillende divisies binnen Philips. Met zijn kennis van de sector, zijn financiële bedrijfskundige en bestuurlijke ervaring levert hij een waardevolle bijdrage aan de Raad van Commissarissen van Neways.

Reglement voor de Raad van Commissarissen