English German
Neways

Best practice

Neways onderschrijft de Code op hoofdpunten. Neways acht sommige richtlijnen van de Code echter minder relevant voor een small cap-onderneming. In de Corporate Governance paragraaf in het jaarverslag wordt per onderdeel van de Code expliciet aangegeven op welke punten door Neways van de Code wordt afgeweken en waarom dit gebeurt.

Het corporate governancebeleid wordt periodiek op alle punten geĆ«valueerd en waar nodig aangepast. 

Corporate Governance Jaarverslag 2016